2020
Kodeks korporativnog upravljanja 28.07.2020.
Kodeks korporativnog upravljanja – 01.01.2020. s Izjavom o primjeni.pdf
28.07.2020
 2019  
Kodeks korporativnog upravljanja 11.03.2019.
 2018
Kodeks korporativnog upravljanja 07.03.2018.
 2017
 Kodeks korporativnog upravljanja  09.03.2017.
                                   2016                                 
Kodeks korporativnog upravljanja 06.04.2016
                                                 2015
Kodeks korporativnog upravljanja 23.03.2015.
                                                   2014
Kodeks korporativnog upravljanja 18.03.2014
                                                   2013
Kodeks korporativnog upravljanja UPITNIK
                                                   2012
Kodeks korporativnog upravljanja
                                                   2011
Kodeks korporativnog upravljanja UPITNIK
                                                   2010
 Kodeks korporativnog upravljanja
                                                   2009
Izjava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja 2009 g. IZJAVA
Kodeks korporativnog upravljanja 2009 g. UPITNIK