PRIHVAT I OTPREMA BRODOVA

  • Poslovi vezani za prihvat i otpremu brodova te opći poslovi lučke agenture za brodove u slobodnoj plovidbi linijskoj plovidbi, brodove za prijevoz rudače i rasutog tereta, brodove za specijalne svrhe, brodove hladnjače, tankere, brodove za prijevoz ukapljenog plina i kemikalija, putničke brodove i brodove za kružna putovanja
  • Prihvat i otprema plovila za popravak, opskrbu gorivom, opskrbu hranom i opremom, promjene posade, pregled pri ulasku i izlasku iz najma
  • Prihvat i otprema novih brodova u hrvatskim brodogradilištima, brodova u raspremi
  • Zaštitni agent za brodara, prema brodarevim potrebama
  • Upravljanje kontejnerima i RO-RO usluge, uključujući nadzor radnji na terminalu, ugovaranje održavanja i popravaka na kontejnerima i opremi, razmjena dokumenata
  • Opće putničke usluge, booking karata, lučka asistencija

KONTAKTI

DIREKTOR SEKTORA OPERATIVA
G. Maroje Mustapić

Tel. +385 51 212 466
Fax. +385 51 212 466
Gsm. + 385 99 465 0010
maroje.mustapic@jadroagent.hr

ODJEL RAČUNA OTPREME
G. Sanjin Premor

Tel. +385 51 780 692
accounting@jadroagent.hr

ODJEL RAČUNA OTPREME
Gđa. Mateja Damijanić

Tel. +385 51 780 645
accounting@jadroagent.hr

ODJEL LLOYD’S AGENCIJE
G. Sandro Baršić Derenčin

Tel. +385 51 780 714
Gsm. +385 99 807 0891
lloydsagentrijeka@jadroagent.hr
Lloyd’s Web Site

ZASTUPNIK P&I KLUBOVA 
G. Sandro Baršić Derenčin

Tel. +385 51 780 714
Gsm. +385 99 807 0891
pandi@jadroagent.hr