Odobrenje AEOC statusa

Posted by Jadroagent
Rubrika:

S ponosom možemo istaknuti da je Jadroagent d.d. od 15. lipnja 2019. dobio status AEOC za ovlaštenog gospodarskog subjekta.

Status ovlaštenog gospodarskog subjekta podrazumijeva gospodarskog subjekta koji je diljem EU pouzdan u kontekstu svojih postupaka vezanih uz carinu te stoga ima pravo na određene olakšice u carinskom postupanju. Status AEO-a dodijeljen u jednoj državi članici priznaju sve ostale države članice unutar EU.

Ovim statusom Jadroagent d.d. potvrđuje svoju poziciju kao jedan od lidera na tržištu te dobiva priznanje za svoj kontinuirani rad i trud u svrhu poboljšanja svojih usluga i zadovoljstva svojih klijenata.

Više o AEO može saznati na sljedećem linku: AEO – Ovlašteni gospodarski subjekti