Menadžment


G. Ante Sabalić – Generalni Direktor – QR code
G. Mario Štefanić – Komercijalni Direktor – QR code
G. Alen Poturić – Direktor sektora Operative
G. Ljubljenko Dubić – Direktor Međunarodnog otpremištva – QR code
Gđa. Ankica Cvitan – Direktorica financijskog sektora – QR code
G. Hrvoje Brenc – Voditelj sektora Chartering – QR code

G. Ante Sabalić

Tel. +385 51 780 543;
Fax. +385 51 213 562;
ante.sabalic@jadroagent.hr

G. Mario Štefanić

Tel. +385 51 780 529;
Fax. +385 51 780 718;
mario.stefanic@jadroagent.hr

G. Alen Poturić

Tel. +385 51 780 767;
Fax. +385 51 213 696;
alen.poturic@jadroagent.hr

G. Ljubo Dubić

Tel. +385 51 780 530;
Fax. +385 51 213 952;
Gsm. +385 98 257 375
lj.dubic@jadroagent.hr

Gđa. Ankica Cvitan

Tel. +385 51 780 701;
Fax. +385 51 335 372;
Gsm. +385 98 496 263
ankica.cvitan@jadroagent.hr

Međunarodno otpremništvo

G. Ljubo Dubić

Tel. +385 51 780 530;
Fax. +385 51 213 952;
Gsm. +385 98 257 375
lj.dubic@jadroagent.hr

Gđa. Nikolina Babić Brenc

Tel. +385 51 780 691;
Fax. +385 51 213 952;
Gsm. +385 99 210 9804
nikolina.babic.brenc@jadroagent.hr

G. Davor Willheim

Tel. +385 51 780 691;
Fax. +385 51 212 952;
Gsm. + 385 99 210 9871
davor.willheim@jadroagent.hr

PRIHVAT I OTPREMA BRODOVA

DIREKTOR SEKTORA OPERATIVA 
G. Alen Poturić

Tel. +385 51 780 767
Fax. +385 51 213 696

Gsm. +385 91 1325 540
pandi@jadroagent.hr

ZASTUPNIK P&I KLUBOVA 
G. Igor Černeka

Tel. +385 51 211 047
Fax. +385 51 215 357
Gsm. +385 99 2109 801
igor.cerneka@jadroagent.hr

DIREKTOR PJ RIJEKA 
G. Nenad Matešić

Tel. +385 51 212 466
Fax. +385 51 212 466
Gsm. + 385 99 2109 802
tramp@jadroagent.hr

ODJEL RAČUNA OTPREME
G. Davorin Čebuhar

Tel. +385 51 780 698
Gsm. +385 98 468 799
davorin.cebuhar@jadroagent.hr

ODJEL LLOYD’S AGENCIJE
G. Carlo Šašinka

Tel. +385 51 338 759,  +385 51 780 650
Fax. +385 51 213 696, +385 51 212 466
Gsm. + 385 98 46 87 84
lloydsagentrijeka@jadroagent.hr
Lloyd’s Web Site

CHARTERING

BROKERI U POSREDOVANJU RASUTIM TERETIMA I USLUGA ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA BRODOM/VIMA
Hrvoje Brenc

Tel. +385 51 212 412, +385 51 780 641
Fax. +385 51 215 324
Gsm. +385 98 230 805
chartering@jadroagent.hr

Damir Šegulja

Tel. +385 51 212 412, +385 51 780 694
Fax. +385 51 215 324
Gsm. +385 99 210 9803
chartering@jadroagent.hr

Ivan Dubić

Tel. +385 51 212 412, +385 51 780 684
Fax. +385 51 215 324
Gsm. +385 99 210 9756
chartering@jadroagent.hr

Mario Nikolac

Tel. +385 51 212 412, +385 51 780 646
Fax. +385 51 215 324
Gsm. +385 98 257 324
chartering@jadroagent.hr

BROKERI U POSREDOVANJU TEKUĆIM TERETIMA
Capt. Dorijan Burčul

Tel. +385 1 4677 652
Fax. +385 1 46 62 496
Gsm. +385 99 2191 753
chartering.zg@jadroagent.hr

Tomislav Blažević

Tel. +385 1 46 77 652
Fax. +385 1 46 62 496
Gsm. +385 99 2745 142
chartering.zg@jadroagent.hr

BROKERI U POSREDOVANJU OPSKRBOM BRODOVA GORIVOM
Ante Fatović

Tel. +385 51 212 412, +385 51 780 624
Fax. +385 51 215 324
Gsm. +385 99 704 2439
bunkering@jadroagent.hr

RAČUNOVODSTVO
Nenad Vlah

Tel. +385 51 780 621
Fax. +385 51 215 324
accounting-chartering@jadroagent.hr

GDPR

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
gđa. Andrijana Kalić

Tel. +385 51 780 533
Gsm. +385 99 310 2564
gdpr@jadroagent.hr