Menadžment


G. Mario Štefanić – Generalni Direktor – QR code
G. Ljubljenko Dubić  – Komercijalni Direktor – QR code
G. Alen Poturić – Direktor sektora Operative – QR code
Gđa. Nikolina Babić Brenc – Direktorica Međunarodnog otpremištva – QR code
Gđa. Sabina Delpin– Direktorica financijskog sektora – QR code
G. Hrvoje Brenc – Direktor sektora Chartering – QR code

G. Mario Štefanić

Tel. +385 51 780 529;
Fax. +385 51 780 718;
mario.stefanic@jadroagent.hr

G. Ljubo Dubić

Tel. +385 51 780 530;
Fax. +385 51 213 952;
Gsm. +385 98 257 375
lj.dubic@jadroagent.hr

G. Alen Poturić

Tel. +385 51 780 767;
Fax. +385 51 213 696;
alen.poturic@jadroagent.hr

Gđa. Nikolina Babić Brenc

Tel. +385 51 780 691;
Fax. +385 51 213 952;
nikolina.babic.brenc@jadroagent.hr

Gđa. Sabina Delpin

Tel. +385 51 780 702;
sabina.delpin@jadroagent.hr

Hrvoje Brenc

Tel. +385 51 212 412, +385 51 780 641
Fax. +385 51 215 324
Gsm. +385 98 230 805
chartering@jadroagent.hr

Međunarodno otpremništvo

G. Ljubo Dubić

Tel. +385 51 780 530;
Fax. +385 51 213 952;
Gsm. +385 98 257 375
lj.dubic@jadroagent.hr

Gđa. Nikolina Babić Brenc

Tel. +385 51 780 691;
Fax. +385 51 213 952;
Gsm. +385 99 210 9804
nikolina.babic.brenc@jadroagent.hr

G. Davor Willheim

Tel. +385 51 780 691;
Fax. +385 51 212 952;
Gsm. + 385 99 210 9871
davor.willheim@jadroagent.hr

PRIHVAT I OTPREMA BRODOVA

DIREKTOR SEKTORA OPERATIVA 
G. Alen Poturić

Tel. +385 51 780 767
Fax. +385 51 213 696

Gsm. +385 91 1325 540
alen.poturic@jadroagent.hr

ZASTUPNIK P&I KLUBOVA 
g. Vlatko Margan

Tel. +385 51 780 714

Fax. +385 51 215 357
Gsm. +385 98 257 317
vlatko.margan@jadroagent.hr

DIREKTOR PJ RIJEKA 
G. Maroje Mustapić

Tel. +385 51 212 466
Fax. +385 51 212 466
Gsm. + 385 99 465 0010
tramp@jadroagent.hr

ODJEL RAČUNA OTPREME
G. Sanjin Premor

Tel. +385 51 780 692
accounting@jadroagent.hr

ODJEL RAČUNA OTPREME
G. Srđan Cvitan

Tel. +385 51 780 645
accounting@jadroagent.hr

ODJEL LLOYD’S AGENCIJE
g. Vlatko Margan

Tel. +385 51 780 714

Fax. +385 51 213 696
Gsm. +385 98 257 317

lloydsagentrijeka@jadroagent.hr
Lloyd’s Web Site

CHARTERING

BROKERI U POSREDOVANJU RASUTIM TERETIMA I USLUGA ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA BRODOM/VIMA
Hrvoje Brenc

Tel. +385 51 212 412, +385 51 780 641
Fax. +385 51 215 324
Gsm. +385 98 230 805
chartering@jadroagent.hr

Damir Šegulja

Tel. +385 51 212 412, +385 51 780 694
Fax. +385 51 215 324
Gsm. +385 99 210 9803
chartering@jadroagent.hr

Ivan Dubić

Tel. +385 51 212 412, +385 51 780 684
Fax. +385 51 215 324
Gsm. +385 99 210 9756
chartering@jadroagent.hr

BROKERI U POSREDOVANJU TEKUĆIM TERETIMA
Capt. Dorijan Burčul

Tel. +385 1 4677 652
Fax. +385 1 46 62 496
Gsm. +385 99 2191 753
chartering.zg@jadroagent.hr

Tomislav Blažević

Tel. +385 1 46 77 652
Fax. +385 1 46 62 496
Gsm. +385 99 2745 142
chartering.zg@jadroagent.hr

BROKERI U POSREDOVANJU OPSKRBOM BRODOVA GORIVOM
Mario Nikolac

Tel. +385 51 780 624
Fax. +385 51 215 324
Gsm. +385 98 257 324
bunkering@jadroagent.hr

RAČUNOVODSTVO
Nenad Vlah

Tel. +385 51 780 621
Fax. +385 51 215 324
accounting-chartering@jadroagent.hr

GDPR

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
G. Vlatko Margan

Tel. +385 51 780 714
Gsm. +385 98 257 317
gdpr@jadroagent.hr