2019  
Kodeks korporativnog upravljanja 11.03.2019.
 2018
Kodeks korporativnog upravljanja 07.03.2018.
 2017
 Kodeks korporativnog upravljanja  09.03.2017.
                                   2016                                 
Kodeks korporativnog upravljanja 06.04.2016
                                                 2015
Kodeks korporativnog upravljanja za 2015. g. 23.03.2015.
                                                   2014
Kodeks korporativnog upravljanja za 2014.g. 18.03.2014
                                                   2013
Kodeks korporativnog upravljanja za 2013.g. UPITNIK
                                                   2012
                                                   2011
Kodeks korporativnog upravljanja za 2010.g. UPITNIK
                                                   2010
                                                   2009
Izjava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja 2009 g. IZJAVA
Kodeks korporativnog upravljanja 2009 g. UPITNIK